Autostrada A-1 Tuszyn – Węzeł Kamieńsk Realizacja 2020 r. – 2022 r.

Bariery drogowe 87 328, 00 mb

Bariery mostowe 6 438, 40 mb