DK 81 Katowice ul. Kościuszki M-SILNICE A. S. – Realizacja 2021 r.

Poduszki zderzeniowe U15a – 2 szt.

połączenie poduszki z barierą betonową – 4 szt.