Węzeł Kijewo STRABAG Realizacja – 2020 r.

Bariery drogowe – 4 120, 00 mb, Poduszka zderzeniowa U15a – 1 szt.